15/06/2018   |   2516   |   0

Chúng không màu, không mùi, chất lỏng có độ nhớt khác nhau từ 0,5 mm2 / s đến 2.500.000 mm2 / s (cSt) và…